Nabory na B+R na Dolnym Śląsku

Nabory na B+R na Dolnym Śląsku

Jeszcze do do 28 sierpnia można składać wnioski w Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej  na projekty badawczo-rozwojowe oraz tworzenie i rozwój infrastruktury B+R. O dotacje mogą ubiegać się przedsiębiorcy realizujący projekty samodzielnie lub we współpracy, tj. konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi lub podmiotami leczniczymi, z IOB, w tym organizacjami pozarządowymi. o środki mogą ubiegać się nie tylko MŚP ale i duże przedsiębiorstwa. O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorcy z całego obszaru Dolnego Śląska.

Alokacja i poziom dofinansowania

Do 28 sierpnia  tego roku w Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej można składać wnioski na dofinansowanie projektów związanych z działalnością B+R w ramach dwóch schematów. w działaniu 1.2 – Innowacyjne przedsiębiorstwa :

 1. Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R. Przewidziana alokacja na ten konkurs to prawie 84,5 mln zł.  Wsparcie mogą otrzymać projekty dotyczące badań przemysłowych, eksperymentalnych prac rozwojowych. O dofinansowanie prac B+R występować mogą zarówno przedsiębiorcy z sektora MŚP jak i duże podmioty oraz konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, IOB. Od wielkości przedsiębiorstwa oraz rodzaju i zakresu badań uzależniony jest poziom dotacji, o który przedsiębiorcy mogą wnioskować na etapie składania aplikacji. Maksymalny poziom dofinansowania dla badań przemysłowych w zależności od wielkości przedsiębiorstwa wynosi od 65-80 % kosztów kwalifikowanych, a w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych 40-60 %. Maksymalna wartość projektów nie może przekroczyć 5 mln PLN.
 2. Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw. Wsparcie mogą otrzymać projekty obejmujące tworzenie i rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego przedsiębiorstw. . Alokacja dla tego konkursu to prawie 36,9 mln zł. Poziom dofinansowania dla MŚP 35-45% wydatków kwalifikujących się do wsparcia, natomiast dla dużych przedsiębiorstw do 25% wydatków kwalifikowanych. Maksymalna wartość projektu nie może przekraczać  25 mln zł.

W tym konkursie dofinansowanie mogą otrzymać  wszelkie inwestycje w badania, aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę powinny prowadzić do tworzenia innowacyjnych produktów, procesów i usług. Inwestycje mogą być uzupełnione o działania związane z rozwojem umiejętności kadr przedsiębiorstwa z zakresu wykorzystania nowej aparatury badawczej. Preferowane będą projekty które doprowadzą m.in. do stworzenia etatów badawczych, projekty realizowane w ramach konsorcjum przedsiębiorstwa i jednostki naukowej lub w ramach partnerstwa przedsiębiorstw.

Aby skorzystać z dotacji należy złożyć wniosek w Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej za pośrednictwem aplikacji w terminie do 28 sierpnia br.

Więcej informacji można uzyskać w Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej pod tel. 71 776 58 12; 71 776 58 13 Info.dip@umwd.pl; www.dip.dolnyslask.pl

INFORMACJA O DNIU OTWARTYM W DELEGATURZE KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO W WAŁBRZYCHU PRZY UL. ADAMA PŁUGA 12 W DNIU 21 CZERWCA 2017 R. W GODZINACH 9:00 – 15:00

INFORMACJA O DNIU OTWARTYM

 W DELEGATURZE KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO W WAŁBRZYCHU PRZY UL. ADAMA PŁUGA 12

W DNIU 21 CZERWCA 2017 R. W GODZINACH 9:00 – 15:00

 

 

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących nowego wzoru karty do głosowania w wyborach samorządowych.

 

W tym dniu będzie można również uzyskać informacje na temat sposobu głosowania, ważności oddanego głosu, praw wyborców wynikających
z przepisów Kodeksu wyborczego, a także uprawnień wyborców niepełnosprawnych.

 

 

p.o. Dyrektora Delegatury

/-/ Joanna Kazanowicz

UWAGA HODOWCY DROBIU I INNYCH PTAKÓW !!!

Ząbkowice Śląskie, dnia 5 kwietnia 2017 r

 

 

UWAGA HODOWCY DROBIU I INNYCH PTAKÓW !!!

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich informuje, że od dnia 6 kwietnia 2017r nie obowiązuje nakaz odosobnienia drobiu lub innych ptaków w zamkniętych obiektach budowlanych oraz  zakaz organizowania targów, wystaw i pokazów i udziałem drobiu.

 

Jednocześnie nadal należy:

 

 1. utrzymywać drób w sposób odśnieżający Jago kontakt z dzikimi ptakami, a takie wykluczyć dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki.
 2. zgłaszać do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest drób lub inne ptaki (z wyłączeniem utrzymywanych stale w mieszkalnych),
 3. przechowywać i wykorzystywać w sposób zabezpieczający przed kontaktem ze zwierzętami, w szczególności dzikimi ptakami orał ich odchodami:
  • pasze dla drobiu i innych ptaków.
  • wodę do pojenia (która nie może pochodzić ze zbiorników, do których dostęp mogą mieć dzikie ptaki).
 4. oczyszczać i odkażać sprzęt i narzędzia używane do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem oraz stosować zasady higieny osobistej.
 5. powstrzymać sic przez osoby, które uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od kontaktu z drobiem (72 godziny), a także me dopuszczać do kontaktu ptaków ze zwłokami dzikich ptaków lub tuszami ptaków łownych.
 6. dokonywać przeglądu stada oraz zawiadamiać Inspekcje Weterynaryjną albo Lekarza Weterynarii wolnej praktyki o wystąpieniu u drobiu objawów klinicznych takich jak: zwiększona śmiertelność, znaczący spadek pobierania paszy i wody. objawy nerwowe (drgawki, skręty szyi. paraliż nóg skrzydeł, niezborność ruchów), duszność, sinica i wybroczyny, biegunka, nagły spodek nieśności).

 

/-/ Wiesław Kałamaga

Powiatowy Lekarz Weterynarii

w Ząbkowicach Śląskich

Załączniki:

Uwaga
Rozporządzenie
Ulotka