Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki informuje, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 2019 r. można pobrać w Urzędzie Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim w pokoju nr 20 (II piętro).

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki

informuje, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej na 2019 r.
można pobrać w Urzędzie Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim
w pokoju nr 20 (II piętro).

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

 

I termin – 1.02-28.02.2019 r.

(faktury za okres 01.08.2018 r. -31.01.2019 r.)

II termin – 1.08-31.08.2019 r.

(faktury za okres 01.02.2019 r. -31.07.2019 r.)

 

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2019 roku

Rozmiar : 0.15MB

 

Edytowalny formularz wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Rozmiar : 0.85MB

 

Więcej informacji pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego

 

Załączniki:

Wzór_wniosku_akcyza_2019

III edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory”, organizowanego przez Państwową Komisję Wyborczą i Krajowe Biuro Wyborcze

Załączniki:

Regulamin III Edycji Konkursu Wybieram Wybory
_Załącznik Nr 1 Zgłoszenie do konkursu-III Edycja Konkursu Wybieram Wybory
_Załącznik Nr 2 Oświadczenie nauczyciela-III Edycja Konkursu Wybieram Wybory
_Załącznik Nr 3 Wykaz Delegatur- III Edycja Konkursu Wybieram Wybory
_Załącznik Nr 4 Oświadczenie uczestnika niepełnoletniego-bez zgody na udostępnienie-III Edycja Konkursu Wybieram Wybory
_Załącznik Nr 5 Oświadczenie uczestnika pełnoletniego-III Edycja Konkursu Wybieram Wybory

!!!UWAGA!!! NOWE NUMERY TELEFONÓW do URZĘDU GMINY w KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM obowiązujące od 19 grudnia 2018 r. !!!!

NOWE NUMERY TELEFONÓW

do URZĘDU GMINY

w KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM

obowiązujące od 19 grudnia 2018 r.

 

 

Połączenia na centralę (tel. 729-057-840) z możliwością przełączania rozmów do wszystkich pracowników, płatne zgodnie z taryfą dzwoniącego.

Bezpośrednie numery do pracowników płatne zgodnie z taryfą dzwoniącego wg połączeń na telefony komórkowe.


Bezpośrednie numery telefonów do poszczególnych Komórek organizacyjnych Urzędu Gminy:
________________________________________

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Marta Hercuń
tel. 729-057-845
e-mail: hercun@kamzab.pl

Sekretariat
Zastępca Kierownika Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich
Ewa Nowak
tel. 729-057-841
e-mail: nowak@kamzab.pl

Referent ds. obsługi Rady Gminy
Katarzyna Spisak
tel. 729-057-845
e-mail: spisak@kamzab.pl

Referent w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich
Łukasz Dudzic
tel. 729-057-851
e-mail: dudzic@kamzab.pl

Referent w Urzędzie Stanu Cywilnego i Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich 
Klaudia Michalik
tel. 729-057-852
e-mail: michalik@kamzab.pl

________________________________________

Referat Finansów

Skarbnik Gminy
Kierownik Referatu Finansów

Jacek Rozumek
tel. 729-057-844
e-mail: rozumek@kamzab.pl

Główny księgowy
Halina Michalska
tel. 729-057-853
e-mail: michalska@kamzab.pl

Zastępca Kierownika Referatu Finansów
Inspektor do spraw księgowości budżetowej

Urszula Olechowska
tel. 729-057-858
e-mail: olechowska@kamzab.pl

Inspektor do spraw księgowości budżetowej
Anna Bierut
tel. 729-057-849
e-mail: bierut@kamzab.pl

Inspektor do spraw księgowości budżetowej
Krystyna Łuczak
tel. 729-057-844
e-mail: luczak@kamzab.pl

Inspektor do spraw księgowości podatkowej i egzekucji
Adam Zinkiewicz
tel. 729-057-855
e-mail: zinkiewicz@kamzab.pl

Inspektor do spraw poboru podatków
Pełnomocnik Wójta Gminy do spraw  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii
Agnieszka Rogowska-Koprzak
tel. 729-057-855
e-mail: koprzak@kamzab.pl

Inspektor do spraw wymiaru podatków
Karolina Wołoszczuk
tel. 729-057-855
e-mail: kwoloszczuk@kamzab.pl

________________________________________

Referat Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej

Kierownik Referatu Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
Karolina Czerniec
tel. 729-057-856
e-mail: kczerniec@kamzab.pl

Zastępca Kierownika Referatu Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
Piotr Aftarczuk
tel. 729-057-850
e-mail: aftarczuk@kamzab.pl

Inspektor w Referacie Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
Marian Ziemczonek
tel. 729-057-850
e-mail: ziemczonek@kamzab.pl

Referent w Referacie Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
Piotr Placek
tel. 729-057-857
e-mail: placek@kamzab.pl

Administrator w obiekcie Zespołu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim
Sławomir Radzik
tel. 601-817-919
e-mail: radzik@kamzab.pl

________________________________________

Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

Zastępca Wójta
Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

Anna Podgórna
tel. 729-057-846
e-mail: podgorna@kamzab.pl

Zastępca Kierownika Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami
Podinspektor do spraw obrotu gruntami i rolnictwa

Jadwiga Kowal
tel. 729-057-846
e-mail: kowal@kamzab.pl

Podinspektor do spraw obrotu nieruchomościami
Sylwia Słoma
tel. 729-057-859
e-mail: sloma@kamzab.pl

Podinspektor do spraw obrotu nieruchomościami
Marta Skrzypiec
tel. 729-057-859
e-mail: skrzypiec@kamzab.pl

________________________________________

Referat Planowania i Rozwoju

Kierownik Referatu Planowania i Rozwoju
Benedykt Wołoszczuk
tel. 729-057-848
e-mail: woloszczuk@kamzab.pl

Zastępca Kierownika Referatu Planowania i Rozwoju
Stanisław Twardowski
tel. 729-057-854
e-mail: twardowski@kamzab.pl

Referent w Referacie Planowania i Rozwoju
Agnieszka Rogaczewska
tel. 729-057-854
e-mail: rogaczewska@kamzab.pl

________________________________________

Inspektor do spraw Rejestracji Stanu Cywilnego
Inspektor w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich
Prowadzenie spraw związanych z działalnością gospodarczą

Alina Tabor
tel. 729-057-852
e-mail: tabor@kamzab.pl

________________________________________

 

 

Załączniki:

Uwaga zmiana numerów telefonów do Urzędu Gminy OSTATECZNE BIP