INFORMACJA W SPRAWIE PODATKÓW

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki informuje, że od dnia 1 stycznia 2016 roku weszły w życie przepisy zmieniające ustawy: o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym i o podatku leśnym, mające wpływ na wysokość wymiaru podatku.

Główne zmiany to:

 1. Nie będą doręczane decyzje wymiarowe i nie będzie pobierany podatek w przypadku w którym jego wysokość nie przekracza kwoty 6,10 zł (koszt podatku jest niższy od kosztów przesyłki poleconej);
 2. Jeżeli wysokość zobowiązania na dany rok podatkowy nie przekroczy kwoty 100,00 zł, to podatek będzie płatny tylko w pierwszej racie, a nie jak dotychczas w czterech ratach;
 1. Łączne zobowiązanie podatkowe dotyczyć będzie nie tylko połączonej płatności podatku od nieruchomości i podatku rolnego, lecz również podatku od nieruchomości i podatku leśnego (dotychczas były wystawiane odrębne decyzje wymiarowe na te rodzaje podatków, a teraz będzie to jedna decyzja);
 2. Zmiana przeliczników dla gruntów rolnych będzie miała wpływ na ilość hektarów przeliczeniowych, (tym samym na wysokość podatku rolnego dla gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego).

Nowe zasady przeliczania użytków rolnych dotyczą:

 1. rowów, gdzie 1 ha fizyczny = 0,2 ha przeliczeniowego;
 2. gruntów rolnych zabudowanych, gdzie 1 ha fizyczny = 1 ha przeliczeniowy;
 3. gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych, gdzie 1 ha fizyczny = 0,2 ha przeliczeniowego;
 4. gruntów pod stawami niezarybionymi, gdzie 1 ha fizyczny = 0,2 ha przeliczeniowego;
 5. gruntów, dla których nie można ustalić przelicznika, gdzie 1 ha fizyczny = 1 ha przeliczeniowy.

Od 01.01.2016 r. nowe wzory  deklaracji i informacji  podatkowych

TERMINY DYŻURÓW BIUR DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY ROLNICZEJ , BEZPŁATNE PORADY PRAWNE DLA ROLNIKÓW

TERMINY  DYŻURÓW  BIUR  DOLNOŚLĄSKIEJ  IZBY  ROLNICZEJ  OBSŁUGIWANYCH  PRZEZ

 1. ELŻBIETĘ  SOBÓTKO :

Ząbkowice Śląskie:   poniedziałek        7.00-15.00

wtorek                  7.00-15.00

środa                     7.00-15.00

Świdnica                     czwartek                  8.00-16.00

piątek                     12.00-16.00

Dzierżoniów               piątek                     8.00-11.30

 

BEZPŁATNE   PORADY  PRAWNE  DLA  ROLNIKÓW :

Adwokat przyjmuje w następujących dniach i godzinach:

Biuro Terenowe DIR w Ząbkowicach Śląskich ul. Daleka 19 tel. 74 81 00 752, 508 087 731 adwokat przyjmuje w  II, IV i V  wtorek miesiąca w godzinach 9.00-12.00

– Biuro Terenowe DIR w Świdnicy ul. Wałbrzyska 25-27, tel. 74 852 20 21wew. 171, 508 087 731- adwokat przyjmuje w  trzeci piątek miesiąca w godzinach  12.00-14.00

– Biuro Terenowe DIR w Dzierżoniowie ul. Piastowska 1, tel. 508-087-731    adwokat przyjmuje w trzeci piątek miesiąca w godzinach 9.00-11.00

Ustalenie terminów wizyt pod  numerem  telefonu : 508 087 731 !!!!

STATYSTYCZNE BADANIA ROLNICZE

Szanowni Państwo,

jak co roku, Główny Urząd Statystyczny przeprowadza w całym kraju statystyczne badania ankietowe. Ich głównym celem jest dostarczenie odbiorcom danych porównywalnych dla wszystkich krajów Unii Europejskiej.

W załączonych informacjach przedstawiliśmy badania, które będą realizowane w 2016 r. na terenie województwa dolnośląskiego:

 • w wylosowanych gospodarstwach domowych, punktach sprzedaży detalicznej i punktach usługowych, na targowiskach oraz na przejściach granicznych w Jakuszycach, Zgorzelcu, Jędrzychowicach, Kudowie Słonem.
 • w wylosowanych gospodarstwach rolnych.

Mając na uwadze potrzebę upowszechniania informacji o tych badaniach wśród mieszkańców, także ze względu na zgłaszane  czasem wątpliwości co do wiarygodności osób podających się za ankieterów statystycznych, bylibyśmy wdzięczni za Państwa pomoc w ich promowaniu. Ponieważ z Państwa pomocą będzie możliwe przekazanie tych informacji do szerokiego grona mieszkańców, zwracamy się z uprzejmą prośbą o ich ekspozycję  na stronie internetowej Urzędu oraz w budynku Urzędu Gminy/Miasta tak, aby klienci Państwa Urzędu – mieszkańcy Gminy/Miasta mogli zapoznać się z ich treścią.

 

 

Z poważaniem

p.o. DYREKTORA

URZĘDU STATYSTYCZNEGO

we Wrocławiu

/-/ Halina Woźniak

Załączniki:

Statystyczne badania rolnicze_2016

STATYSTYCZNE BADANIA ANKIETOWE W 2016 ROKU

Szanowni Państwo,

jak co roku, Główny Urząd Statystyczny przeprowadza w całym kraju statystyczne badania ankietowe. Ich głównym celem jest dostarczenie odbiorcom danych porównywalnych dla wszystkich krajów Unii Europejskiej.

W załączonych informacjach przedstawiliśmy badania, które będą realizowane w 2016 r. na terenie województwa dolnośląskiego:

 • w wylosowanych gospodarstwach domowych, punktach sprzedaży detalicznej i punktach usługowych, na targowiskach oraz na przejściach granicznych w Jakuszycach, Zgorzelcu, Jędrzychowicach, Kudowie Słonem.
 • w wylosowanych gospodarstwach rolnych.

Mając na uwadze potrzebę upowszechniania informacji o tych badaniach wśród mieszkańców, także ze względu na zgłaszane  czasem wątpliwości co do wiarygodności osób podających się za ankieterów statystycznych, bylibyśmy wdzięczni za Państwa pomoc w ich promowaniu. Ponieważ z Państwa pomocą będzie możliwe przekazanie tych informacji do szerokiego grona mieszkańców, zwracamy się z uprzejmą prośbą o ich ekspozycję  na stronie internetowej Urzędu oraz w budynku Urzędu Gminy/Miasta tak, aby klienci Państwa Urzędu – mieszkańcy Gminy/Miasta mogli zapoznać się z ich treścią.

 

 

Z poważaniem

p.o. DYREKTORA

URZĘDU STATYSTYCZNEGO

we Wrocławiu

/-/ Halina Woźniak

Załączniki:

Badania ankietowe_plakat_2016

Nowy Biuletyn Informacji Publicznej

Od 1 stycznia 2016 r. czynny będzie nowy Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki. Pod adresem sieciowym: bip.kamienieczabkowicki.eu udostępnione będą wszystkie treści dotyczące funkcjonowania organów i instytucji gminnych. W poszczególnych działach nowego BIP są już opublikowane dane statyczne związane ze strukturami samorządowymi.