Informacja o nowoczesnej platformie rolniczej Agro-Market24

Uprzejmie informujemy o nowoczesnej platformie rolniczej Agro-Market24. Portal umożliwia bezpłatne dodawanie ogłoszeń, przeglądanie listy ogłoszeń i przede wszystkim znalezienie potencjalnych odbiorców na swoje produkty. Aby dowiedzieć się więcej o portalu, wejdź na ogłoszenia kupię – sprzedam Agro-Market24. Ogromna baza odbiorców na platformie, pozwala skrócić czas na szukanie klientów na swoje produkty rolne. Dodatkowo producenci mogą sprzedawać w wyższych cenach niż do tej pory, poprzez dokonywanie transakcji bezpośrednich, omijając firmy pośredniczące.

Załączniki:

Agro-Market24-1

KOMUNIKAT Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich w sprawie możliwości uznania terenu powiatu ząbkowickiego za urzędowo wolne od choroby Aujeszkyego u świń.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich informuje, że w związku z dobrą sytuacją epizootyczną na terenie Polski w zakresie występowania choroby Aujeszkyego u świń, Główny Lekarz Weterynarii planuje złożyć do Komisji Europejskiej wniosek o uznanie kolejnych regionów kraju za urzędowo wolne od wyżej wymienionej choroby. Wniosek ten obejmowałby region III województwa dolnośląskiego składający się z powiatów: ząbkowickiego, dzierżoniowskiego, kłodzkiego, oławskiego, strzelińskiego, świdnickiego, wałbrzyskiego i wrocławskiego.

Wobec powyższego, w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich, ul. Daleka 19, odbywają się spotkania/ konsultacje z hodowcami trzody chlewnej z terenu powiatu ząbkowickiego, na które zapraszam w dowolnym dniu od poniedziałku do piątku od godz. 8 do 14.

W trakcie tych spotkań zostaniecie Państwo zapoznani ze wszystkimi następstwami uznania naszego powiatu za urzędowo wolny od wyżej wymienionej choroby, ze szczególnym uwzględnieniem korzyści oraz ewentualnych utrudnień związanych z przemieszczaniem się świń pomiędzy regionami o różnym statusie epizootycznym. Będziecie Państwo mieli możliwość podpisania deklaracji, wyrażając tym samym swoje stanowisko odnośnie uznania powiatu ząbkowickiego za urzędowo wolny od choroby Aujeszkyego.

Niewątpliwą korzyścią będzie:

  1. Możliwość wysyłki świń bez konieczności dodatkowych badań i kwarantanny do wszystkich państw Unii Europejskiej,
  2. Po uznaniu całego kraju za urzędowo wolny od wyżej wymienionej choroby zwiększy się konkurencyjność i możliwości wysyłki świń oraz mięsa i produktów z tego mięsa, co wpłynie korzystnie na krajowy rynek wieprzowiny.
  3. Zmniejszy się ilość i częstotliwość poboru prób przez Inspekcję Weterynaryjną w ramach stałego monitorowania choroby.

Trudności dotyczyć będą jedynie przemieszczania na teren powiatu świń z tych regionów kraju oraz Unii Europejskiej, które jeszcze nie będą posiadały statusu urzędowo wolnego od tej choroby, co praktycznie dla hodowców z terenu powiatu jest bez znaczenia.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii pod numerem telefonu 74/8157-635.

Powiatowy
Lekarz Weterynarii

K O M U N I K A T

Urząd Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim informuje, że w dniu 2  września 2018 roku w Kamieńcu Ząbkowickim odbędą się Dożynki Gminne.

Informujemy, że trasa korowodu dożynkowego będzie następująca:

wyjście korowodu z parkingu przed Czerwonym Kościółkiem o godzinie 10 30  przez ulice Zamkową – Kolejową, następnie przez ulicę Złotostocką (droga wojewódzka nr 382) do Kościoła Parafialnego w Kamieńcu Ząbkowickim,  w godzinach ok. 10 30 – 1100 .

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabory do działań Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój:

Badania na rynek

Działanie przeznaczone jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy mogą otrzymać dofinansowanie do inwestycji, których celem jest wprowadzenie na rynek nowych bądź ulepszonych produktów, w oparciu o wyniki prac badawczo – rozwojowych.

W ramach działania zostały ogłoszone dwa konkursy, w tym jeden dedykowany przedsiębiorcom z miast średnich.

Nabór wniosków w III rundzie konkursu trwa od 1 lipca do 31 sierpnia 2018 r.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: http://poir.parp.gov.pl/badania-na-rynek

 

Bony na innowacje dla MŚP

Działanie przeznaczone jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy mogą otrzymać dofinansowanie do świadczonych przez jednostki naukowe usług badawczo – rozwojowych oraz inwestycji.

Nabór wniosków dla II rundy konkursu trwa do 23 lipca 2018 r.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: http://poir.parp.gov.pl/bony-na-innowacje

 

Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

Działanie przeznaczone jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy mogą otrzymać dofinansowanie do usług doradczych pomocnych we wdrożeniu innowacji w firmie, a także na koszty inwestycyjne związane z wrażaną innowacją.

Nabór wniosków dla II rundy konkursu trwa do 31 lipca 2018 r.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: http://poir.parp.gov.pl/proinnowacyjne-usługi

 

Ochrona własności przemysłowej

Działanie przeznaczone jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy mogą otrzymać profesjonalną pomoc rzecznika patentowego w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji zgłoszeniowej i przeprowadzeniu postępowania dotyczącego ochrony prawa własności przemysłowej (wynalazek, wzór użytkowy, wzór przemysłowy) w trybie krajowym (narodowym), regionalnym lub międzynarodowym.

Nabór wniosków dla III rundy rozpocznie się w dniu 1 lipca i potrwa do 31 sierpnia 2018 r.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: http://poir.parp.gov.pl/poir234/poddzialanie-2-3-4-ochrona-wlasnosci-przemyslowej

 

Design dla przedsiębiorców

Działanie przeznaczone jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy mogą otrzymać dofinansowanie do usług doradczych pomocnych w sprawdzeniu potencjału wzorniczego firmy oraz na opracowaniu funkcjonalnego rozwiązania produktowego wraz z optymalną technologią ich wytworzenia. Program przewiduje także dofinansowanie inwestycji, które umożliwią wprowadzenie produktów na rynek.

Wnioski można składać od 3 lipca 2018 r., a I runda składania wniosków kończy się w dniu 31 sierpnia  2018 r.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: http://poir.parp.gov.pl/design-dla-przedsiebiorcow

 

Projekty akceleracyjne

Działanie przeznaczone jest dla podmiotów działających na rzecz rozwoju gospodarczego lub innowacyjności, które zobowiążą się do realizacji programu akceleracyjnego. Dofinansowanie obejmuje koszty akceleracji i usług doradczych oraz granty dla start-upów.

Wnioski można składać od 17 lipca 2018 r. Nabór wniosków trwa do 4 września 2018 r.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: http://poir.parp.gov.pl/programy-akceleracyjne

 

W załączeniu przesyłam ulotki do działań.

W przypadku dodatkowych pytań zapraszam do ponownego kontaktu.

 

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wałbrzychu

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Pl. Magistracki 1, pok. 23

58-300 Wałbrzych

tel. 74 66 55 173, tel./fax 74 66 55 172

 

pife.walbrzych@dolnyslask.pl

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

 

Godziny otwarcia Punktu:

poniedziałek: 7.30-17.30

wtorek-piątek: 7.30-15.30

 

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich jest koordynowany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

Informacje udzielone przez pracowników Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich nie stanowią oficjalnego stanowiska Instytucji Zarządzających, Pośredniczących i Wdrażających poszczególne Programy Operacyjne i nie mogą stanowić podstawy do formułowania jakichkolwiek roszczeń, a także nie stanowią oferty w rozumieniu prawa polskiego. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ani jego pracownicy nie odpowiadają za błędną interpretację udzielonych informacji, ani za następstwa czynności podjętych na ich podstawie.

Zachęcamy również do podzielenia się Państwa opiniami dotyczącymi funkcjonowania Sieci – poprzez wysłanie maila na adres monitoringpunktow@mr.gov.pl

Załączniki:

załączniki

Spotkanie informacyjne Świdnica

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości serdecznie zapraszają na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 27 czerwca 2018 roku w Świdnicy, w Hotelu Fado, przy ul. Marii Konopnickiej 6.

W trakcie spotkania będą Państwo mieli możliwość dowiedzieć się o ułatwieniach dla firm wprowadzonych przez Konstytucję Biznesu, zmianach w zakresie prawa podatkowego, a także o ofercie wsparcia dla małych i średnich firm.

W spotkaniu udział weźmieMariusz Haładyj  –  Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii oraz Małgorzata Oleszczuk, Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Konferencji towarzyszyć będzie strefa informacyjna, gdzie eksperci z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich oraz Urzędu Zamówień Publicznych i Banku Gospodarstwa Krajowego będą do Państwa dyspozycji.

Zarejestruj się już dziś!

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Szczegółowy program konferencji znajduje się na stronie: www.prawodoprzedsiebiorczosci.parp.gov.pl

Serdecznie zapraszamy!