INFORMACJA O DNIU OTWARTYM W DELEGATURZE KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO W WAŁBRZYCHU PRZY UL. ADAMA PŁUGA 12 W DNIU 21 CZERWCA 2017 R. W GODZINACH 9:00 – 15:00

INFORMACJA O DNIU OTWARTYM

 W DELEGATURZE KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO W WAŁBRZYCHU PRZY UL. ADAMA PŁUGA 12

W DNIU 21 CZERWCA 2017 R. W GODZINACH 9:00 – 15:00

 

 

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących nowego wzoru karty do głosowania w wyborach samorządowych.

 

W tym dniu będzie można również uzyskać informacje na temat sposobu głosowania, ważności oddanego głosu, praw wyborców wynikających
z przepisów Kodeksu wyborczego, a także uprawnień wyborców niepełnosprawnych.

 

 

p.o. Dyrektora Delegatury

/-/ Joanna Kazanowicz

UWAGA HODOWCY DROBIU I INNYCH PTAKÓW !!!

Ząbkowice Śląskie, dnia 5 kwietnia 2017 r

 

 

UWAGA HODOWCY DROBIU I INNYCH PTAKÓW !!!

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich informuje, że od dnia 6 kwietnia 2017r nie obowiązuje nakaz odosobnienia drobiu lub innych ptaków w zamkniętych obiektach budowlanych oraz  zakaz organizowania targów, wystaw i pokazów i udziałem drobiu.

 

Jednocześnie nadal należy:

 

  1. utrzymywać drób w sposób odśnieżający Jago kontakt z dzikimi ptakami, a takie wykluczyć dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki.
  2. zgłaszać do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest drób lub inne ptaki (z wyłączeniem utrzymywanych stale w mieszkalnych),
  3. przechowywać i wykorzystywać w sposób zabezpieczający przed kontaktem ze zwierzętami, w szczególności dzikimi ptakami orał ich odchodami:
    • pasze dla drobiu i innych ptaków.
    • wodę do pojenia (która nie może pochodzić ze zbiorników, do których dostęp mogą mieć dzikie ptaki).
  4. oczyszczać i odkażać sprzęt i narzędzia używane do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem oraz stosować zasady higieny osobistej.
  5. powstrzymać sic przez osoby, które uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od kontaktu z drobiem (72 godziny), a także me dopuszczać do kontaktu ptaków ze zwłokami dzikich ptaków lub tuszami ptaków łownych.
  6. dokonywać przeglądu stada oraz zawiadamiać Inspekcje Weterynaryjną albo Lekarza Weterynarii wolnej praktyki o wystąpieniu u drobiu objawów klinicznych takich jak: zwiększona śmiertelność, znaczący spadek pobierania paszy i wody. objawy nerwowe (drgawki, skręty szyi. paraliż nóg skrzydeł, niezborność ruchów), duszność, sinica i wybroczyny, biegunka, nagły spodek nieśności).

 

/-/ Wiesław Kałamaga

Powiatowy Lekarz Weterynarii

w Ząbkowicach Śląskich

Załączniki:

Uwaga
Rozporządzenie
Ulotka