!!!UWAGA!!! NOWE NUMERY TELEFONÓW do URZĘDU GMINY w KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM obowiązujące od 19 grudnia 2018 r. !!!!

NOWE NUMERY TELEFONÓW

do URZĘDU GMINY

w KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM

obowiązujące od 19 grudnia 2018 r.

 

 

Połączenia na centralę (tel. 729-057-840) z możliwością przełączania rozmów do wszystkich pracowników, płatne zgodnie z taryfą dzwoniącego.

Bezpośrednie numery do pracowników płatne zgodnie z taryfą dzwoniącego wg połączeń na telefony komórkowe.


Bezpośrednie numery telefonów do poszczególnych Komórek organizacyjnych Urzędu Gminy:
________________________________________

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Marta Hercuń
tel. 729-057-845
e-mail: hercun@kamzab.pl

Sekretariat
Zastępca Kierownika Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich
Ewa Nowak
tel. 729-057-841
e-mail: nowak@kamzab.pl

Referent ds. obsługi Rady Gminy
Katarzyna Spisak
tel. 729-057-845
e-mail: spisak@kamzab.pl

Referent w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich
Łukasz Dudzic
tel. 729-057-851
e-mail: dudzic@kamzab.pl

Referent w Urzędzie Stanu Cywilnego i Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich 
Klaudia Michalik
tel. 729-057-852
e-mail: michalik@kamzab.pl

________________________________________

Referat Finansów

Skarbnik Gminy
Kierownik Referatu Finansów

Jacek Rozumek
tel. 729-057-844
e-mail: rozumek@kamzab.pl

Główny księgowy
Halina Michalska
tel. 729-057-853
e-mail: michalska@kamzab.pl

Zastępca Kierownika Referatu Finansów
Inspektor do spraw księgowości budżetowej

Urszula Olechowska
tel. 729-057-858
e-mail: olechowska@kamzab.pl

Inspektor do spraw księgowości budżetowej
Anna Bierut
tel. 729-057-849
e-mail: bierut@kamzab.pl

Inspektor do spraw księgowości budżetowej
Krystyna Łuczak
tel. 729-057-844
e-mail: luczak@kamzab.pl

Inspektor do spraw księgowości podatkowej i egzekucji
Adam Zinkiewicz
tel. 729-057-855
e-mail: zinkiewicz@kamzab.pl

Inspektor do spraw poboru podatków
Pełnomocnik Wójta Gminy do spraw  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii
Agnieszka Rogowska-Koprzak
tel. 729-057-855
e-mail: koprzak@kamzab.pl

Inspektor do spraw wymiaru podatków
Karolina Wołoszczuk
tel. 729-057-855
e-mail: kwoloszczuk@kamzab.pl

________________________________________

Referat Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej

Kierownik Referatu Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
Karolina Czerniec
tel. 729-057-856
e-mail: kczerniec@kamzab.pl

Zastępca Kierownika Referatu Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
Piotr Aftarczuk
tel. 729-057-850
e-mail: aftarczuk@kamzab.pl

Inspektor w Referacie Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
Marian Ziemczonek
tel. 729-057-850
e-mail: ziemczonek@kamzab.pl

Referent w Referacie Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
Piotr Placek
tel. 729-057-857
e-mail: placek@kamzab.pl

Administrator w obiekcie Zespołu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim
Sławomir Radzik
tel. 601-817-919
e-mail: radzik@kamzab.pl

________________________________________

Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

Zastępca Wójta
Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

Anna Podgórna
tel. 729-057-846
e-mail: podgorna@kamzab.pl

Zastępca Kierownika Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami
Podinspektor do spraw obrotu gruntami i rolnictwa

Jadwiga Kowal
tel. 729-057-846
e-mail: kowal@kamzab.pl

Podinspektor do spraw obrotu nieruchomościami
Sylwia Słoma
tel. 729-057-859
e-mail: sloma@kamzab.pl

Podinspektor do spraw obrotu nieruchomościami
Marta Skrzypiec
tel. 729-057-859
e-mail: skrzypiec@kamzab.pl

________________________________________

Referat Planowania i Rozwoju

Kierownik Referatu Planowania i Rozwoju
Benedykt Wołoszczuk
tel. 729-057-848
e-mail: woloszczuk@kamzab.pl

Zastępca Kierownika Referatu Planowania i Rozwoju
Stanisław Twardowski
tel. 729-057-854
e-mail: twardowski@kamzab.pl

Referent w Referacie Planowania i Rozwoju
Agnieszka Rogaczewska
tel. 729-057-854
e-mail: rogaczewska@kamzab.pl

________________________________________

Inspektor do spraw Rejestracji Stanu Cywilnego
Inspektor w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich
Prowadzenie spraw związanych z działalnością gospodarczą

Alina Tabor
tel. 729-057-852
e-mail: tabor@kamzab.pl

________________________________________

 

 

Załączniki:

Uwaga zmiana numerów telefonów do Urzędu Gminy OSTATECZNE BIP

Informacja o nowoczesnej platformie rolniczej Agro-Market24

Uprzejmie informujemy o nowoczesnej platformie rolniczej Agro-Market24. Portal umożliwia bezpłatne dodawanie ogłoszeń, przeglądanie listy ogłoszeń i przede wszystkim znalezienie potencjalnych odbiorców na swoje produkty. Aby dowiedzieć się więcej o portalu, wejdź na ogłoszenia kupię – sprzedam Agro-Market24. Ogromna baza odbiorców na platformie, pozwala skrócić czas na szukanie klientów na swoje produkty rolne. Dodatkowo producenci mogą sprzedawać w wyższych cenach niż do tej pory, poprzez dokonywanie transakcji bezpośrednich, omijając firmy pośredniczące.

Załączniki:

Agro-Market24-1

KOMUNIKAT Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich w sprawie możliwości uznania terenu powiatu ząbkowickiego za urzędowo wolne od choroby Aujeszkyego u świń.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich informuje, że w związku z dobrą sytuacją epizootyczną na terenie Polski w zakresie występowania choroby Aujeszkyego u świń, Główny Lekarz Weterynarii planuje złożyć do Komisji Europejskiej wniosek o uznanie kolejnych regionów kraju za urzędowo wolne od wyżej wymienionej choroby. Wniosek ten obejmowałby region III województwa dolnośląskiego składający się z powiatów: ząbkowickiego, dzierżoniowskiego, kłodzkiego, oławskiego, strzelińskiego, świdnickiego, wałbrzyskiego i wrocławskiego.

Wobec powyższego, w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich, ul. Daleka 19, odbywają się spotkania/ konsultacje z hodowcami trzody chlewnej z terenu powiatu ząbkowickiego, na które zapraszam w dowolnym dniu od poniedziałku do piątku od godz. 8 do 14.

W trakcie tych spotkań zostaniecie Państwo zapoznani ze wszystkimi następstwami uznania naszego powiatu za urzędowo wolny od wyżej wymienionej choroby, ze szczególnym uwzględnieniem korzyści oraz ewentualnych utrudnień związanych z przemieszczaniem się świń pomiędzy regionami o różnym statusie epizootycznym. Będziecie Państwo mieli możliwość podpisania deklaracji, wyrażając tym samym swoje stanowisko odnośnie uznania powiatu ząbkowickiego za urzędowo wolny od choroby Aujeszkyego.

Niewątpliwą korzyścią będzie:

  1. Możliwość wysyłki świń bez konieczności dodatkowych badań i kwarantanny do wszystkich państw Unii Europejskiej,
  2. Po uznaniu całego kraju za urzędowo wolny od wyżej wymienionej choroby zwiększy się konkurencyjność i możliwości wysyłki świń oraz mięsa i produktów z tego mięsa, co wpłynie korzystnie na krajowy rynek wieprzowiny.
  3. Zmniejszy się ilość i częstotliwość poboru prób przez Inspekcję Weterynaryjną w ramach stałego monitorowania choroby.

Trudności dotyczyć będą jedynie przemieszczania na teren powiatu świń z tych regionów kraju oraz Unii Europejskiej, które jeszcze nie będą posiadały statusu urzędowo wolnego od tej choroby, co praktycznie dla hodowców z terenu powiatu jest bez znaczenia.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii pod numerem telefonu 74/8157-635.

Powiatowy
Lekarz Weterynarii

K O M U N I K A T

Urząd Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim informuje, że w dniu 2  września 2018 roku w Kamieńcu Ząbkowickim odbędą się Dożynki Gminne.

Informujemy, że trasa korowodu dożynkowego będzie następująca:

wyjście korowodu z parkingu przed Czerwonym Kościółkiem o godzinie 10 30  przez ulice Zamkową – Kolejową, następnie przez ulicę Złotostocką (droga wojewódzka nr 382) do Kościoła Parafialnego w Kamieńcu Ząbkowickim,  w godzinach ok. 10 30 – 1100 .