Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich informuje, że w związku z dobrą sytuacją epizootyczną na terenie Polski w zakresie występowania choroby Aujeszkyego u świń, Główny Lekarz Weterynarii planuje złożyć do Komisji Europejskiej wniosek o uznanie kolejnych regionów kraju za urzędowo wolne od wyżej wymienionej choroby. Wniosek ten obejmowałby region III województwa dolnośląskiego składający się z powiatów: ząbkowickiego, dzierżoniowskiego, kłodzkiego, oławskiego, strzelińskiego, świdnickiego, wałbrzyskiego i wrocławskiego.

Wobec powyższego, w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich, ul. Daleka 19, odbywają się spotkania/ konsultacje z hodowcami trzody chlewnej z terenu powiatu ząbkowickiego, na które zapraszam w dowolnym dniu od poniedziałku do piątku od godz. 8 do 14.

W trakcie tych spotkań zostaniecie Państwo zapoznani ze wszystkimi następstwami uznania naszego powiatu za urzędowo wolny od wyżej wymienionej choroby, ze szczególnym uwzględnieniem korzyści oraz ewentualnych utrudnień związanych z przemieszczaniem się świń pomiędzy regionami o różnym statusie epizootycznym. Będziecie Państwo mieli możliwość podpisania deklaracji, wyrażając tym samym swoje stanowisko odnośnie uznania powiatu ząbkowickiego za urzędowo wolny od choroby Aujeszkyego.

Niewątpliwą korzyścią będzie:

  1. Możliwość wysyłki świń bez konieczności dodatkowych badań i kwarantanny do wszystkich państw Unii Europejskiej,
  2. Po uznaniu całego kraju za urzędowo wolny od wyżej wymienionej choroby zwiększy się konkurencyjność i możliwości wysyłki świń oraz mięsa i produktów z tego mięsa, co wpłynie korzystnie na krajowy rynek wieprzowiny.
  3. Zmniejszy się ilość i częstotliwość poboru prób przez Inspekcję Weterynaryjną w ramach stałego monitorowania choroby.

Trudności dotyczyć będą jedynie przemieszczania na teren powiatu świń z tych regionów kraju oraz Unii Europejskiej, które jeszcze nie będą posiadały statusu urzędowo wolnego od tej choroby, co praktycznie dla hodowców z terenu powiatu jest bez znaczenia.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii pod numerem telefonu 74/8157-635.

Powiatowy
Lekarz Weterynarii