ZARZĄDZENIE Nr 141/2017 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 22 maja 2017 r.

w sprawie powołania komisji odbioru robót dotyczących realizowanej inwestycji p.n.:
„Remont pomieszczeń użytkowych w budynku mieszkalno-użytkowym w Doboszowicach 67 działka nr 650” realizowanej w oparciu o umowę nr 34.PR.WB.2017 z dnia 21 lutego 2017 r., aneksem nr 1 do umowy z dnia 11 kwietnia 2017 roku oraz aneksem nr 2 do umowy z dnia 26 kwietnia 2017 roku.