ZARZĄDZENIE Nr 309/2018 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie: zatwierdzenia Aneksu nr 3 z dnia 14.12.2018 r. do arkusza organizacyjnego Przedszkola Publicznego nr 1 Baśniowa Kraina w Kamieńcu Ząbkowickim, na rok szkolny 2018/2019, zatwierdzonego Zarządzeniem nr 116/2018 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 29 maja 2018 roku, obowiązującego na rok szkolny 2018/2019.

ZARZĄDZENIE Nr 308/2018 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie: zatwierdzenia Aneksu nr 2 z dnia 10.12.2018 r. do arkusza organizacyjnego Przedszkola Publicznego nr 1 Baśniowa Kraina w Kamieńcu Ząbkowickim, na rok szkolny 2018/2019, zatwierdzonego Zarządzeniem nr 116/2018 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 29 maja 2018 roku, obowiązującego na rok szkolny 2018/2019.