Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 201/2018 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 20 sierpnia 2018 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktyki prozdrowotnej na zadanie pod nazwą: „Realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie, które obejmują mieszkańców Gminy Kamieniec Ząbkowicki w wieku powyżej 65 roku życia (na dzień ogłoszenia konkursu)”.