Zarządzenie nr 69 /2018 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 14.04.2018 r.

w sprawie powołania komisji odbiorów częściowych i końcowych usług na zadania pn. :
– Budowa oświetlenia parkowego w pałacu w Kamieńcu Ząbkowickim
– Rekonstrukcja stolarki okiennej parteru dziedzińca Pałacu – Zamku w Kamieńcu
Ząbkowickim
– Rekonstrukcja balustrady tarasu widokowego pałacu
– Rewitalizacja obiektu mauzoleum wraz z zagospodarowaniem terenu