ZARZĄDZENIE Nr 216/2018 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 06 września 2018 r.

w sprawie: zatwierdzenia Aneksu nr 1 z dnia 31.08.2018 r. do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Kamieńcu Ząbkowickim przy Zespole Szkół nr 2 w Kamieńcu Ząbkowickim, zatwierdzonego Zarządzeniem nr 115/2018 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 29 maja 2018 roku, obowiązującego na rok szkolny 2018/2019.