Zarządzenie Nr 128/2018 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 8 czerwca 2018 r.

W sprawie udzielenia upoważnienia dla Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieńcu Ząbkowickim, do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia dobry start i wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji, o której mowa w § 10 ust. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „ Dobry start”

Zarządzenie Nr 127/2018 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 8 czerwca 2018 r.

W sprawie udzielenia upoważnienia dla Głównego Księgowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieńcu Ząbkowickim, do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia dobry start i wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji, o której mowa w § 10 ust. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „ Dobry start”