Uchwała NR IV/286/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2015 r.w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kamieniec Ząbkowicki przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2016

Uchwała NR IV/286/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2015 r.w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kamieniec Ząbkowicki przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2016.