UCHWAŁA NR VIII/63/2019 RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonych na obszarze Gminy Kamieniec Ząbkowicki

UCHWAŁA NR VIII/63/2019
RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI
z dnia 28 maja 2019 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właściciela nieruchomości położonych na obszarze Gminy Kamieniec Ząbkowicki

UCHWAŁA NR VII/57/2019 RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie przekazania do Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu celem zaopiniowania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki

UCHWAŁA NR VII/57/2019
RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI
z dnia 30 kwietnia 2019 roku

w sprawie przekazania do Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu celem zaopiniowania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki