Ogłoszenie Wyników

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizacją zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w Gminie Kamieniec Ząbkowicki w roku 2016