Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku usługowego o funkcji warsztatu samochodowego wraz z niezbędną infrastrukturą zlokalizowanej w m. Mrokocin dz. nr 65/2 gm. Kamieniec Ząbkowicki.