OBWIESZCZENIE

Państwowe gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Nabór wniosków o dofinansowanie nowoczesnych źródeł ciepła

WÓJT GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI przypomina, że trwa nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki na dofinansowanie kosztów nowoczesnego źródła ciepła, na podstawie uchwały Nr LII/325/2018 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w latach 2018-2028 w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.