ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

„Kontynuacji eksploatacji na części złoża kruszywa naturalnego
„Przyłęk-Pilce” w granicach projektowanego obszaru górniczego „Piłce-Dzbanów 1”

POSTANOWIENIE

Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej Kamieniec Ząbkowicki – etap V „Opracowanie
dokumentacji projektowej i kosztorysowej celem przyłączenia do sieci sanitarnej budynków
położonych przy ulicy: Paczkowskiej, Złotostosckiej, Pl. Kościelnym, Kościelnej, Młyńskiej,
Lipowej. Krzyżowej, Ząbkowickiej, Kłodzkiej, Wąskiej, Wileńskiej w Kamieńcu Ząbkowickim”,