D E C Y Z J A

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

„kontynuacji eksploatacji (przy jej pogłębieniu do poziomu + 180 m n.p.m.) i przeróbce kopaliny w Kopalni Gnejsu „Pomianów” w Pomianowi Górnym, gmina Kamieniec Ząbkowicki, powiat ząbkowicki, województwo dolnośląskie”