OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BARDA

Kontynuacja eksploatacji na części złoża kruszywa naturalnego ,,Przyłęk-Pilce” w granicach projektowanego obszaru górniczego ,, Pilce -Dzbanów 1 ”