OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BARDA

Kontynuacja eksploatacji na części złoża kruszywa naturalnego ,,Przyłęk-Pilce” w granicach projektowanego obszaru górniczego ,, Pilce -Dzbanów 1 ”

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

„Kontynuacji eksploatacji na części złoża kruszywa naturalnego
„Przyłęk-Pilce” w granicach projektowanego obszaru górniczego „Piłce-Dzbanów 1”