Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Koncepcja Tras Turystycznych w Parku Pałacowym Gminy Kamieniec Ząbkowicki,