ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

„Kontynuacji eksploatacji na części złoża kruszywa naturalnego
„Przyłęk-Pilce” w granicach projektowanego obszaru górniczego „Piłce-Dzbanów 1”

POSTANOWIENIE

Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej Kamieniec Ząbkowicki – etap V „Opracowanie
dokumentacji projektowej i kosztorysowej celem przyłączenia do sieci sanitarnej budynków
położonych przy ulicy: Paczkowskiej, Złotostosckiej, Pl. Kościelnym, Kościelnej, Młyńskiej,
Lipowej. Krzyżowej, Ząbkowickiej, Kłodzkiej, Wąskiej, Wileńskiej w Kamieńcu Ząbkowickim”,

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Odpadów z tworzyw sztucznych nie należy spalać w domowych piecach czy kotłowniach, ponieważ w panujących tam warunkach rozkład termicznych spalanie tworzyw przebiega w zbyt niskiej temperaturze (180-500°C) i przy zbyt małym dostępie tlenu, w wyniku czego w obecności odpadów organicznych powstają szkodliwe dla zdrowia substancje, w tym rakotwórcze oraz zwiększa się emisja pyłów.

 

Odpady tworzyw sztucznych to cenny surowiec wtórny do recyklingu, z którego można wytworzyć nowe produkty (opakowania, meble ogrodowe, doniczki, słupki parkingowe itp.). Poprzez spalanie odpadów plastikowych w piecach domowych pozbawiamy się tych wartościowych surowców i zanieczyszczamy środowisko, w którym żyjemy.