Decyzja Sanepidu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ząbkowicach Śląskich

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Rozbudowanie istniejącej obory dla docelowej obsady 100 sztuk żywca wołowego (121 DJP) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Przedsięwzięcie realizowane będzie na działce nr 255 obręb Starczów , gm. Kamieniec Zabkowicki.

Decyzja o umorzeniu postępowania

Budowa obory dla około 70 sztuk żywca wołowego wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną realizowanego na działce nr 255 w Starczowie.