Decyzja o umorzeniu postępowania

Budowa obory dla około 70 sztuk żywca wołowego wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną realizowanego na działce nr 255 w Starczowie.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Koncepcja Tras Turystycznych w Parku Pałacowym Gminy Kamieniec Ząbkowicki,