OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

Ludwika Hajnisz Burmistrz – zakończenie
Magdalena Nowak – rozpoczęcie
Urszula Marszałek – zakończenie