NABÓR NA STANOWISKO PALACZ C.O.

Kierownik Centrum Integracji Społecznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki poszukuje kandydata na stanowisko: Palacz c.o.

NABÓR NA STANOWISKO PSYCHOLOG

Kierownik Centrum Integracji Społecznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki poszukuje kandydata na stanowisko: Psycholog

Sprostowanie do ogłoszenia Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki o naborze na stanowisko urzędnicze Inspektor w Referacie Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej

Sprostowanie do ogłoszenia Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki o naborze na stanowisko urzędnicze Inspektor w Referacie Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej

W ustępie nr 7 w/w ogłoszenia jest:

„Dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim, ul. Ząbkowicka 26, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki z dopiskiem: „dotyczy naboru na stanowisko Referenta w Referacie Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej” w terminie  do dnia 22.09.2017 r. do godz. 15:00. O terminie doręczenia przesyłki pocztowej decyduje data doręczenia do adresata.”

winno być :

„Dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim, ul. Ząbkowicka 26, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki z dopiskiem: „dotyczy naboru na stanowisko Inspektora w Referacie Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej” w terminie  do dnia 22.09.2017 r. do godz. 15:00. O terminie doręczenia przesyłki pocztowej decyduje data doręczenia do adresata.”