Instruktor Nauki Zawodu – Warsztat Gastronomiczny

Kierownik Centrum Integracji Społecznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki
ogłasza nabór na stanowisko:
Instruktor Nauki Zawodu – Warsztat Gastronomiczny

Forma zatrudnienia: umowa o pracę,
Liczba lub wymiar etatu : cały etat
Miejsce wykonywania pracy:
Centrum Integracji Społecznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki w Kamieńcu Ząbkowickim

Wynik Naboru

Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieńcu Ząbkowickim o wyniku naboru na stanowisko Referent

Centrum Integracji Społecznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy: PSYCHOLOG

Centrum Integracji Społecznej
Gminy Kamieniec Ząbkowicki
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy: PSYCHOLOG
Centrum Integracji Społecznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki poszukuje kandydata na stanowisko:
Psycholog
Forma zatrudnienia: umowa zlecenie
Wymagania:
1. Wykształcenie wyższe kierunkowe magisterskie o kierunku psycholog,
2. Doświadczenie,
3. Umiejętność pracy z grupą,
4. Umiejętność planowania i weryfikowania prowadzonych działań,
5. Sumienność,
6. Odpowiedzialność.
Zakres wykonywanych czynności:
1. Poradnictwo psychologiczne,
2. Prowadzenie zajęć z zakresu integracji społecznej,
3. Rekrutacja uczestników,
4. Nadzór nad realizacją IPSZ,
5. Opracowanie programów szkoleniowych.
Oferujemy:
1. Ciekawą pracę,
2. Możliwość zdobycia doświadczenia,
3. Umowę zlecenie.
Wymagane dokumenty:
CV, list motywacyjny,
dokumenty potwierdzające wykształcenie,
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszonym naborem
Wymagane dokumenty aplikacyjne można złożyć osobiście w siedzibie Centrum Integracji Społecznej w Kamieńcu Ząbkowickim, ul. Złotostocka 4 lub przesłać na adres:
Centrum Integracji Społecznej w Kamieńcu Ząbkowickim
ul. Złotostocka 4
57-230 Kamieniec Ząbkowicki
z dopiskiem „Nabór na stanowisko pracy – Psycholog”
do dnia 08-01-2016 r. do godz. 15:00
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997 r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm.” oraz własnoręcznym podpisem.
Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP http://bip.kamzab.pl
Kierownik
Centrum Integracji Społecznej
(-) Robert Błasik