UCHWAŁA Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przedłużenia obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzania ścieków dla „Zakładu Wodociągów i Kanalizacji” Sp. z o.o. w Nowej Rudzie

UCHWAŁA Nr XXII/137/2016
Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki
z dnia 29 marca 2016 r.
w sprawie przedłużenia obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzania ścieków dla „Zakładu Wodociągów i Kanalizacji” Sp. z o.o. w Nowej Rudzie

UCHWAŁA NR XXII/135/2016 RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Kamieniec Ząbkowicki, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły podstawowej

UCHWAŁA NR XXII/135/2016
RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI
z dnia 29 marca 2016 r.
w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły
podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Kamieniec Ząbkowicki, dla kandydatów
zamieszkałych poza obwodem danej szkoły podstawowej

UCHWAŁA NR XXII/134/2016 RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kamieniec Ząbkowicki.

UCHWAŁA NR XXII/134/2016
RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI
z dnia 29 marca 2016 r.
w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do
publicznego przedszkola i innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Kamieniec Ząbkowicki.