UCHWAŁA NR XXII/138/2016 RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów z terenu Gminy Kamieniec Ząbkowicki

UCHWAŁA NR XXII/138/2016
RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI
z dnia 29 marca 2016 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów z terenu Gminy Kamieniec Ząbkowicki