ZARZĄDZENIE NR 129/2016 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 12 kwietnia 2016 r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia zamówienia publicznego: Nasadzanie roślin – uzupełnienie istniejącego składu gatunkowego roślin o egzemplarze, które zanikły, a które występują w opracowaniu ewidencyjnym lub są widoczne na materiałach ikonograficznych w ramach przedsięwzięcia : „Ochrona i rewaloryzacja zabytkowego parku przypałacowego w Kamieńcu Ząbkowickim”