UCHWAŁA NR XXV/164/2016 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia kierunków działania Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki dotyczących zwiększenia przejrzystości wydatkowania środków pieniężnych poprzez wprowadzenia elektronicznego rejestru zawieranych umów

UCHWAŁA NR XXV/164/2016
Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki
z dnia 21 czerwca 2016 r.
w sprawie ustalenia kierunków działania Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki dotyczących zwiększenia przejrzystości wydatkowania środków pieniężnych poprzez wprowadzenia elektronicznego rejestru zawieranych umów