UCHWAŁA NR X/54/2015 RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI z dnia 29 kwietnia 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata

UCHWAŁA NR X/54/2015
RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości
wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na
okres dłuższy niż 3 lata

UCHWAŁA NR X/47/2015 RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI Z DNIA 29 kwietnia 2015 roku w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Kamieniec Ząbkowicki w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Qwsi” z siedzibą w Ziębicach w okresie programowania 2014 – 2020

UCHWAŁA NR X/47/2015
RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI
Z DNIA 29 kwietnia 2015 roku
w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Kamieniec Ząbkowicki w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Qwsi” z siedzibą w Ziębicach w okresie programowania 2014 – 2020