ZARZĄDZENIE Nr 4/2019 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 7 stycznia 2019 r.

w sprawie: zatwierdzenia Aneksu nr 4 z dnia 28.12.2018 r. do arkusza organizacyjnego Przedszkola Publicznego nr 1 Baśniowa Kraina w Kamieńcu Ząbkowickim, na rok szkolny 2018/2019, zatwierdzonego Zarządzeniem nr 116/2018 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 29 maja 2018 roku, obowiązującego na rok szkolny 2018/2019.