Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na dzierżawę nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Kamieniec Ząbkowicki przy ul. Zamkowej w granicach działki 681 o łącznej powierzchni 0,2439 ha, Numer Księgi Wieczystej –SWIZ00048115/4 Sąd Rejonowy Ząbkowice Śląskie. Powyższa nieruchomość zabudowana jest budynkiem, część- przyziemie przeznaczona do dzierżawy o powierzchni 223 m².