KOMUNIKAT NR 2

Z I A N A T R E Ś C I S I W Z .

Dotyczy: ogłoszenia o zamówieniu numer: Ogłoszenie nr 576305-N-2019 z dnia 2019-07- 19 „Dowóz uczniów do szkół z terenu Gminy Kamieniec Ząbkowicki, autobusami i mikrobusami szkolnymi pod nadzorem opiekunów w autobusie”

KOMUNIKAT NR 1

Dotyczy: ogłoszenia o zamówieniu numer: Ogłoszenie nr 576305-N-2019 z dnia 2019-07-19 r.

„Dowóz uczniów do szkół z terenu Gminy Kamieniec Ząbkowicki, autobusami i mikrobusami szkolnymi pod nadzorem opiekunów w autobusie i mikrobusie”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 510149813-N-2019 z dnia 19-07-2019 r.
Gmina Kamieniec Ząbkowicki: 1. Remont rowów melioracyjnych w Starczowie nr dz. 562, 520, 518, 513, 379, 374, 367, 370 [intensywne opady deszczu, czerwiec 2017r.] 2. Przebudowa drogi Starczów nr dz. 514, km 0+000 – 0+184 [intensywne opady deszczu, czerwiec 2017r.]

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI WYBORU WYKONAWCY

Nazwa postępowania: Usługi zarządzania projektem pn. ” Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza” (czeska nazwa projektuTuristická stezka Marianny Oranžské stezkou rozvoje obcí na polsko-českém pohraničí.)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 510149813-N-2019 z dnia 19-07-2019 r.
Gmina Kamieniec Ząbkowicki: 1. Remont rowów melioracyjnych w Starczowie nr dz. 562, 520, 518, 513, 379, 374, 367, 370 [intensywne opady deszczu, czerwiec 2017r.] 2. Przebudowa drogi Starczów nr dz. 514, km 0+000 – 0+184 [intensywne opady deszczu, czerwiec 2017r.]

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA
Usługi zarządzania projektem pn. ” Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza”

SPROSTOWANIE

Zagospodarowanie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Sosnowej wraz z terenem rekreacyjnym

INFORMACJA Z ROZPATRZENIA OFERT

Prowadzenie stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1 im . Bolesława Chrobrego w Kamieńcu Ząbkowickim z możliwością świadczenia usług gastronomicznych dla ludności wraz z dzierżawą pomieszczeń i wyposażenia kuchni.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Ogłoszenie nr 510142275-N-2019 z dnia 11-07-2019 r.
Gmina Kamieniec Ząbkowicki: Świadczenie usług w zakresie odbioru od właścicieli nieruchomości, zagospodarowania i wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Kamieniec Ząbkowicki w okresie od 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r.