WYKAZ USŁUG

Dot.Wyposażenie ekspozycyjne oraz edukacyjne w ramach projektu Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego Marianny Orańskiej w ramach projektu: pn. „Rewitalizacja zespołu pałacowo – parkowego Marianny Orańskiej- nowe oferty kulturalne i edukacyjne” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW ORAZ NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU

Dot. Wyposażenie ekspozycyjne oraz edukacyjne w ramach projektu Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego Marianny Orańskiej w ramach projektu: pn. „Rewitalizacja zespołu pałacowo – parkowego Marianny Orańskiej- nowe oferty kulturalne i edukacyjne” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczenia skażeń dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ożarach

Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 1 – Wyposażenie na potrzeby działalności kulturalnej: wyposażenie ekspozycyjne oraz edukacyjne Mauzoleum oraz wyposażenie: wyposażenie na potrzeby działalności kulturalnej: wyposażenie ekspozycyjne oraz edukacyjne Pałacu