REZYGNACJA Z WYKONANIA ZADANIA

Konserwacja gruntowna rowu melioracyjnego szczegółowego, działki: nr 319 i 323 obręb Sosnowa na długości 1228 mb.