PYTANIA

Dotyczy:”Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego Marianny Orańskiej – nowe oferty kulturalne i edukacyjne”

OGŁOSZENIE Z OTWARCIA OFERT

„Świadczenie usługi w zakresie fizycznej ochrony mienia, mieszczącego się w obiekcie Zespołu Pałacowego oraz budynków Zespołu Pałacowo-Parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim, ul. Zamkowa, w okresie od 01.01.2018 roku – do 31.12.2021 roku”.

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

„Zabezpieczenie skarpy przed osuwiskiem gruntu w miejscowości Byczeń” – w ramach zadania wchodzi wykonanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej.

„Świadczenie usługi w zakresie fizycznej ochrony mienia, mieszczącego się w obiekcie Zespołu Pałacowego oraz budynków Zespołu Pałacowo-Parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim, ul. Zamkowa, w okresie od 01.01.2018 roku – do 31.12.2021 roku”.

Świadczenie usługi w zakresie fizycznej ochrony mienia, mieszczącego się w obiekcie Zespołu Pałacowego oraz budynków Zespołu Pałacowo-Parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim, ul. Zamkowa, w okresie od 01.01.2018 roku – do 31.12.2021 roku”.