INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dowóz uczniów do szkół z terenu Gminy Kamieniec Ząbkowicki, autobusami i mikrobusami szkolnymi pod nadzorem opiekunów w autobusie i mikrobusie

OGŁOSZENIE Z OTWARCIA OFERT

„Remont drogi gminnej wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych – część ul. Kłodzkiej na dz. nr 220 i 221 obręb Kamieniec Ząbkowicki I”

OGŁOSZENIE Z OTWARCIA OFERT

„KAMIENIEC ZĄBKOWICKI droga dojazdowa do gruntów rolnych” – zadanie realizowane na działce nr 746 (ul. Lipowa) obręb 0004 Kamieniec Ząbkowicki I, Województwo Dolnośląskie