OGŁOSZENIE Z OTWARCIA OFERT

Wykonanie dokumentacji projektowo – budowlanej w ramach zadania pn.: „Zabezpieczenie skarpy przed osuwiskiem gruntu w miejscowości Byczeń”