INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

„Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego hali sportowej w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Zamkowej 4a” – etap I.

Komunikat nr 1 do zadania inwestycyjnego pn „Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego hali sportowej w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Zamkowej 4a..

Kamieniec Ząbkowicki 30.04.2019 r.

 

 

 

 

KOMUNIKAT  NR 1.

 

Dotyczy:  Ogłoszenie nr 535648-N-2019 z dnia 2019-04-15 r.         

 

„Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego hali sportowej w Kamieńcu Ząbkowickim   przy ul. Zamkowej 4a..

 

 

Pytanie 1

 

dotyczy przetargu nieograniczonego na: Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego hali sportowej w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Zamkowej 4a.

 

Proszę o podanie wymiarów okna OK1 ponieważ wymiary podane w zestawieniu stolarki wydają się być błędne w stosunku do rysunku okna.

 

 

Ad. 1 Proszę przyjąć wymiary okien  podany w przedmiarze robót, który opublikowano na stronie BIP Gminy Kamieniec Ząbkowicki wraz z ogłoszeniem o przetargu., to jest okno ok1 wym. 2,54 x 2,19.

cyt:

Poz. 19    d.1.5    KNR 0-19 1023-

„Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych wielodzielnych z

PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 – Uśr = 0,9 W/m2K

zgodnie z parametrami określonymi w dokumentacji projektowej

m2 <ok1+ok3>2.54*2.19*20+1.6*1.65*2”

 

OGŁOSZENIE Z OTWARCIA OFERT

Wykonanie dokumentacji projektowo – budowlanej w ramach zadania pn.: „Zabezpieczenie skarpy przed osuwiskiem gruntu w miejscowości Byczeń”