INFORMACJI O WYNIKACH

Dotyczy: Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Kamieniec Ząbkowicki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.

Zawiadomienie o wyborze oferty na „Przebudowa ulicy Ogrodowej w Kamieńcu Ząbkowickim wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – w ramach inwestycji zostanie wykonany ciąg pieszy.

Zawiadomienie o wyborze oferty na  „Przebudowa ulicy Ogrodowej w Kamieńcu Ząbkowickim wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – w ramach inwestycji zostanie wykonany ciąg pieszy.

 

w załączeniu

 

 

UWAGA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

AKTUALIZACJA!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Zawiadomienie o wyborze oferty – umorzenie postępowania

„Przebudowa ulicy Ogrodowej w Kamieńcu Ząbkowickim wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – w ramach inwestycji zostanie wykonany ciąg pieszy.