OGŁOSZENIE Z OTWARCIA OFERT

„Remont drogi gminnej wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych – część ul. Kłodzkiej na dz. nr 220 i 221 obręb Kamieniec Ząbkowicki I”

OGŁOSZENIE Z OTWARCIA OFERT

„KAMIENIEC ZĄBKOWICKI droga dojazdowa do gruntów rolnych” – zadanie realizowane na działce nr 746 (ul. Lipowa) obręb 0004 Kamieniec Ząbkowicki I, Województwo Dolnośląskie

KOMUNIKAT NR 2

Budowa sieci wodociągowej w Doboszowicach

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH (ROBÓT BUDOWLANYCH) W BUDYNKU GARAŻOWYM REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ PRZY UL.LEŚNEJ NR 2 W KAMIEŃCU ZABKOWICKIM