WYNIK POSTĘPOWANIA

Konserwacja gruntowna rowu melioracyjnego szczegółowego, działki: nr 164 i 163/1 obręb Pomianów Górny na długości 500 mb.

KOMUNIKAT NR1 DO OGŁOSZENIA W SPRAWIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA POD NAZWĄ: Wykonanie właściwych robót w ramach zadania pn.: „Zabezpieczenie skarpy przed osuwiskiem gruntu – ul. Zamkowa 5, 5a, nr ew. gr. 700/1 w Kamieńcu Ząbkowickim” – przetarg nieograniczony

KOMUNIKAT NR1

DO OGŁOSZENIA W SPRAWIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA POD NAZWĄ:

Wykonanie właściwych robót w ramach zadania pn.: „Zabezpieczenie skarpy przed osuwiskiem gruntu – ul. Zamkowa 5, 5a, nr ew. gr. 700/1 w Kamieńcu Ząbkowickim” – przetarg nieograniczony