INFORMACJA PO OTWARCIU OFERT

„Długoterminowy kredyt w wysokości do 1 356 548,76 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy”

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa ul. XXX-lecia PRL wraz z połączeniem
ul. Gajowej i dojazdem na teren projektowanego kompleksu sportowo-rekreacyjnego ”kamienieckie doły”.