ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

ADRES :Remont dachu i elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Wąska 5,5A,5B 57-230 Kamieniec Ząbkowicki

Wyniki naboru wniosków

o udzielenie dotacji celowych z budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki dla rodzinnych ogrodów działkowych z dnia 24 marca 2016 r.

KOMUNIKAT nr 2

Kamieniec Ząbkowicki, dnia 21 lipca 2016 roku

KOMUNIKAT nr 2

Dotyczy: przetargu nieograniczonego: „Adaptacja części budynku wielofunkcyjnego hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym w Kamieńcu Ząbkowickim na potrzeby gminnego centrum rehabilitacji”

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Prowadzenie stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Kamieńcu Ząbkowickim z możliwością świadczenia usług gastronomicznych dla ludności wraz z dzierżawą pomieszczeń i wyposażenia kuchni

Komunikat nr 1

Kamieniec Ząbkowicki, dnia 20 lipca 2016 roku

KOMUNIKAT nr 1

Dotyczy: przetargu nieograniczonego: „Adaptacja części budynku wielofunkcyjnego hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym w Kamieńcu Ząbkowickim na potrzeby gminnego centrum rehabilitacji”

Treść wniosku: