Sprostowanie do zapytania ofertowego Nr BGP/ZW-R/02-B/2016 z dnia 08.02.2016

Przygotowanie pomieszczeń parteru pałacu w Kamieńcu Ząbkowickim pod organizację w nich stałych wystaw pn: ,,Pałac w Kamieńcu Ząbkowickim – historyczny spacer po wnętrzach arystokratycznej rezydencji” i ,,Wartości przyrodnicze i architektoniczne Parku Kulturowego w Kamieńcu Ząbkowickim”

Sprostowanie do zapytania ofertowego Nr BGP/ZW-R/02-A/2016 z dnia 08.02.2016

Przygotowanie pomieszczeń parteru pałacu w Kamieńcu Ząbkowickim pod organizację w nich stałych wystaw pn: ,,Pałac w Kamieńcu Ząbkowickim – historyczny spacer po wnętrzach arystokratycznej rezydencji” i ,,Wartości przyrodnicze i architektoniczne Parku Kulturowego w Kamieńcu Ząbkowickim”