PKP S.A. OGŁASZA PRZETARG

prawa własności lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul.Parkowej 1