UCHWAŁA NR IV/36/2019 RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/324/2018 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 26 kwietnia 2018 r., w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/209/2017 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

UCHWAŁA NR IV/36/2019
RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI
z dnia 23 stycznia 2019 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/324/2018 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 26 kwietnia
2018 r., w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/209/2017 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia
27 lutego 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla
osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego
zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

UCHWAŁA NR IV/35/2019 RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany statutu Zakład Usług Komunalnych w Kamieńcu Ząbkowickim oraz określenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług.

UCHWAŁA NR IV/35/2019
RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI
z dnia 23 stycznia 2019 r.
w sprawie zmiany statutu Zakład Usług Komunalnych w Kamieńcu Ząbkowickim oraz określenia zasad
ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki środków finansowych wynikających
z rozliczenia podatku od towarów i usług.

UCHWAŁA NR IV/34/2019 RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany statutu Centrum Integracji Społecznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki oraz określenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług.

UCHWAŁA NR IV/34/2019
RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI
z dnia 23 stycznia 2019 r.
w sprawie zmiany statutu Centrum Integracji Społecznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki oraz określenia
zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki środków finansowych
wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług.