UCHWAŁA NR VII/57/2019 RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie przekazania do Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu celem zaopiniowania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki

UCHWAŁA NR VII/57/2019
RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI
z dnia 30 kwietnia 2019 roku

w sprawie przekazania do Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu celem zaopiniowania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki

UCHWAŁA NR VI/49/2019 RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI z dnia 28 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata

UCHWAŁA NR VI/49/2019
RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI
z dnia 28 marca 2019 r.
o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości
wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na
okres dłuższy niż 3 lata