UCHWAŁA NR XLIV/268/2017 RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI z dnia 27 października 2017 r. w sprawie rozpatrzenia podtrzymanego przez sołtysa wniosku sołectwa Kamieniec Ząbkowicki II dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2018 roku

UCHWAŁA NR XLIV/268/2017
RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI
z dnia 27 października 2017 r.
w sprawie rozpatrzenia podtrzymanego przez sołtysa wniosku sołectwa Kamieniec Ząbkowicki II dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2018 roku

UCHWAŁA NR XLIII/261/2017 RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI z dnia 27 września 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów z terenu Gminy Kamieniec Ząbkowicki

UCHWAŁA NR XLIII/261/2017
RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI
z dnia 27 września 2017 r.
o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów z terenu
Gminy Kamieniec Ząbkowicki