UCHWAŁA NR XLVII/291/2018 RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów i kryteriów branych pod uwagę podczas przeprowadzania w Gminie Kamieniec Ząbkowicki postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i do klas pierwszej publicznych szkół podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria.

UCHWAŁA NR XLVII/291/2018
RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI
z dnia 26 stycznia 2018 r.
w sprawie określenia terminów i kryteriów branych pod uwagę podczas przeprowadzania w Gminie
Kamieniec Ząbkowicki postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i do klas pierwszej
publicznych szkół podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych
kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria.