UCHWAŁA NR XLI/250/2017 RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI z dnia 29 sierpnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej realizowane w zakresie zadań własnych gminy-pomoc rzeczowa, zasiłki okresowe i celowe przyznane pod warunkiem zwrotu wydatków na te świadczenia

UCHWAŁA NR XLI/250/2017
RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI
z dnia 29 sierpnia 2017 r.
o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej
realizowane w zakresie zadań własnych gminy-pomoc rzeczowa, zasiłki okresowe i celowe przyznane
pod warunkiem zwrotu wydatków na te świadczenia

U C H W A Ł A nr XLI/247/2017 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały XXXI/196/2016 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ząbkowickiego z budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

U C H W A Ł A nr XLI/247/2017
Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki
z dnia 29 sierpnia 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały XXXI/196/2016 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ząbkowickiego z budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

UCHWAŁA NR XL/246/2017 RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej realizowane w zakresie zadań własnych gminy-pomoc rzeczowa, zasiłki okresowe i celowe przyznane pod warunkiem zwrotu wydatków na te świadczenia

UCHWAŁA NR XL/246/2017
RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI
z dnia 26 czerwca 2017 r.
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej realizowane
w zakresie zadań własnych gminy-pomoc rzeczowa, zasiłki okresowe i celowe przyznane pod warunkiem
zwrotu wydatków na te świadczenia

UCHWAŁA NR XL/245/2017 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 26 czerwca 2017 roku o zmianie uchwały Nr XXI/122/2012 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą „Centrum Integracji Społecznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki”.

UCHWAŁA NR XL/245/2017
Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki
z dnia 26 czerwca 2017 roku
o zmianie uchwały Nr XXI/122/2012 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą „Centrum Integracji Społecznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki”.