U C H W A Ł A nr II/7/2018 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LV/347/2018 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

U C H W A Ł A nr II/7/2018
Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki
z dnia 7 grudnia 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały nr LV/347/2018 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Uchwała Nr LX/388/2018 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Kamieniec Ząbkowicki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

Uchwała Nr LX/388/2018
Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki
z dnia 15 listopada 2018 roku
w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Kamieniec Ząbkowicki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019