Uchwała Nr XLV/272/2017 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Kamieniec Ząbkowicki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018

Uchwała Nr XLV/272/2017
Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki
z dnia 29 listopada 2017 roku
w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Kamieniec Ząbkowicki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018

UCHWAŁA NR XLIV/268/2017 RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI z dnia 27 października 2017 r. w sprawie rozpatrzenia podtrzymanego przez sołtysa wniosku sołectwa Kamieniec Ząbkowicki II dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2018 roku

UCHWAŁA NR XLIV/268/2017
RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI
z dnia 27 października 2017 r.
w sprawie rozpatrzenia podtrzymanego przez sołtysa wniosku sołectwa Kamieniec Ząbkowicki II dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2018 roku