UCHWAŁA NR LV/348/2018 RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI z dnia 10 lipca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr LII/325/2018 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w latach 2018-2028 w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki

UCHWAŁA NR LV/348/2018
RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI
z dnia 10 lipca 2018 roku

w sprawie zmiany uchwały nr LII/325/2018 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w latach 2018-2028 w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki