UCHWAŁA NR III/26/2018 RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniające do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

UCHWAŁA NR III/26/2018
RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI
z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniające do korzystania z pomocy społecznej
przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.