UCHWAŁA NR XI/61/2015 RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonych na obszarze Gminy Kamieniec Ząbkowicki

UCHWAŁA NR XI/61/2015
RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI
z dnia 29 maja 2015 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właściciela nieruchomości położonych na obszarze Gminy Kamieniec Ząbkowicki

UCHWAŁA NR X/54/2015 RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI z dnia 29 kwietnia 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata

UCHWAŁA NR X/54/2015
RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości
wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na
okres dłuższy niż 3 lata