UCHWAŁA NR XXVII/176/2016 RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zaliczenia ul. Skoroleckiej t.j. drogi oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 626/7, 634, 322, 325, 724/3 obręb Kamieniec Ząbkowicki I – do kategorii drogi publicznej gminnej.

UCHWAŁA NR XXVII/176/2016
RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI
z dnia 29 września 2016 r.
w sprawie zaliczenia ul. Skoroleckiej t.j. drogi oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 626/7, 634,
322, 325, 724/3 obręb Kamieniec Ząbkowicki I – do kategorii drogi publicznej gminnej.

UCHWAŁA NR XXVI/172/2016 RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów z terenu Gminy Kamieniec Ząbkowicki

UCHWAŁA NR XXVI/172/2016
RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI
z dnia 30 sierpnia 2016 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów z terenu Gminy Kamieniec Ząbkowicki

Uchwała Nr XXVI/171/2016 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 30 sierpnia 2016r w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieniec Ząbkowicki

Uchwała Nr XXVI/171/2016
Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki
z dnia 30 sierpnia 2016r
w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieniec Ząbkowicki