U C H W A Ł A nr LV/344/2018 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały XLVI/280/2017 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ząbkowickiego z budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

U C H W A Ł A nr LV/344/2018
Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki
z dnia 10 lipca 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały XLVI/280/2017 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ząbkowickiego z budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki.