UCHWAŁA NR XLIII/261/2017 RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI z dnia 27 września 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów z terenu Gminy Kamieniec Ząbkowicki

UCHWAŁA NR XLIII/261/2017
RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI
z dnia 27 września 2017 r.
o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów z terenu
Gminy Kamieniec Ząbkowicki

UCHWAŁA XLIII/258/2017 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 27 września 2017 roku. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Kamieńcu Ząbkowickim w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Kamieńcu Ząbkowickim

UCHWAŁA XLIII/258/2017
Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki
z dnia 27 września 2017 roku.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Kamieńcu Ząbkowickim w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Kamieńcu Ząbkowickim

UCHWAŁA XLIII/257/2017 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 27 września 2017 roku. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Kamieńcu Ząbkowickim w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Kamieńcu Ząbkowickim

UCHWAŁA XLIII/257/2017
Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki
z dnia 27 września 2017 roku.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Kamieńcu Ząbkowickim w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Kamieńcu Ząbkowickim