UCHWAŁA NR XXXIX/236/2017 RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI z dnia 30 maja 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata

UCHWAŁA NR XXXIX/236/2017
RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI
z dnia 30 maja 2017 r.
o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości
wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na
okres dłuższy niż 3 lata