UCHWAŁA NR XXIII/152/2016 RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kamieniec Ząbkowicki.

UCHWAŁA NR XXIII/152/2016
RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI
z dnia 28 kwietnia 2016 r.
w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do
publicznego przedszkola i innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Kamieniec Ząbkowicki.

UCHWAŁA Nr XXIII/151/2016 RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI z dnia 28 kwietnia 2016 rok w sprawie przyjęcia Apelu Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki do Marszałka Województwa Opolskiego i Marszałka Województwa Dolnośląskiego, dotyczącego uruchomienia w rozkładzie jazdy 2016/2017 kolejowego ruchu pasażerskiego na odcinku Kamieniec Ząbkowicki – Nysa.

UCHWAŁA Nr XXIII/151/2016
RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI
z dnia 28 kwietnia 2016 rok

w sprawie przyjęcia Apelu Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki do Marszałka Województwa Opolskiego i Marszałka Województwa Dolnośląskiego, dotyczącego uruchomienia w rozkładzie jazdy 2016/2017 kolejowego ruchu pasażerskiego na odcinku Kamieniec Ząbkowicki – Nysa.