Uchwała Nr XVI/103/2015 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 30 października 2015 roku w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Kamieniec Ząbkowicki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016

Uchwała Nr XVI/103/2015
Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki
z dnia 30 października 2015 roku
w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Kamieniec Ząbkowicki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016

UCHWAŁA NR XVI/99/2015 RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI z dnia 30 października 2015 r. w sprawie rozpatrzenia podtrzymanego przez sołtysa wniosku sołectwa Kamieniec Ząbkowicki II dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2016 roku

UCHWAŁA NR XVI/99/2015
RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI
z dnia 30 października 2015 r.
w sprawie rozpatrzenia podtrzymanego przez sołtysa wniosku sołectwa Kamieniec Ząbkowicki II dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2016 roku