UCHWAŁA Nr XXIII/147/2016 RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI z dnia 28 kwietnia 2016 rok w sprawie przyjęcia Apelu do Ministra Infrastruktury i Budownictwa o uruchomienie w rozkładzie jazdy 2016/2017 połączenia kolejowego na linii kolejowej nr 137 (Magistrala Podsudecka), relacji Kudowa Zdrój – Kłodzko – Nysa – Katowice – Kraków.

UCHWAŁA Nr XXIII/147/2016
RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI
z dnia 28 kwietnia 2016 rok
w sprawie przyjęcia Apelu do Ministra Infrastruktury i Budownictwa o uruchomienie w rozkładzie jazdy 2016/2017 połączenia kolejowego na linii kolejowej nr 137 (Magistrala Podsudecka), relacji Kudowa Zdrój – Kłodzko – Nysa – Katowice – Kraków.

UCHWAŁA NR XXII/138/2016 RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów z terenu Gminy Kamieniec Ząbkowicki

UCHWAŁA NR XXII/138/2016
RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI
z dnia 29 marca 2016 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów z terenu Gminy Kamieniec Ząbkowicki