UCHWAŁA NR VIII/34/2015 RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI z dnia 27 marca 2015 roku r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki w 2015 roku.

UCHWAŁA NR VIII/34/2015
RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI
z dnia 27 marca 2015 roku r.
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki w 2015 roku.