UCHWAŁA NR XIV/81/2015 RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI z dnia 27 sierpnia 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie zmiany szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów z terenu Gminy Kamieniec Ząbkowicki

UCHWAŁA NR XIV/81/2015
RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI
z dnia 27 sierpnia 2015 r.
o zmianie uchwały w sprawie zmiany szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów z terenu
Gminy Kamieniec Ząbkowicki