Uchwała Nr XVI/103/2015 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 30 października 2015 roku w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Kamieniec Ząbkowicki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016

Uchwała Nr XVI/103/2015
Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki
z dnia 30 października 2015 roku
w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Kamieniec Ząbkowicki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016