UCHWAŁA NR XI/63/2015 RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów z terenu Gminy Kamieniec Ząbkowicki

UCHWAŁA NR XI/63/2015
RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI
z dnia 29 maja 2015 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów z terenu Gminy Kamieniec Ząbkowicki

UCHWAŁA NR XI/62/2015 RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe

UCHWAŁA NR XI/62/2015
RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI
z dnia 29 maja 2015 r.
w sprawie ustalenia ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli
nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele
rekreacyjno – wypoczynkowe

UCHWAŁA NR XI/61/2015 RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonych na obszarze Gminy Kamieniec Ząbkowicki

UCHWAŁA NR XI/61/2015
RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI
z dnia 29 maja 2015 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właściciela nieruchomości położonych na obszarze Gminy Kamieniec Ząbkowicki