UCHWAŁA NR XL/245/2017 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 26 czerwca 2017 roku o zmianie uchwały Nr XXI/122/2012 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą „Centrum Integracji Społecznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki”.

UCHWAŁA NR XL/245/2017
Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki
z dnia 26 czerwca 2017 roku
o zmianie uchwały Nr XXI/122/2012 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą „Centrum Integracji Społecznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki”.