UCHWAŁA NR L/304/2018 RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI z dnia 29 marca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia terminów i kryteriów branych pod uwagę podczas przeprowadzania w Gminie Kamieniec Ząbkowicki postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i do klas pierwszej publicznych szkół podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria.

UCHWAŁA NR L/304/2018
RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI
z dnia 29 marca 2018 r.
o zmianie uchwały w sprawie określenia terminów i kryteriów branych pod uwagę podczas
przeprowadzania w Gminie Kamieniec Ząbkowicki postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach
podstawowych i do klas pierwszej publicznych szkół podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do
potwierdzenia spełniania tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za
poszczególne kryteria.