UCHWAŁA NR XXXIX/236/2017 RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI z dnia 30 maja 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata

UCHWAŁA NR XXXIX/236/2017
RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI
z dnia 30 maja 2017 r.
o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości
wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na
okres dłuższy niż 3 lata

UCHWAŁA NR XXXVIII/229/2017 RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI z dnia 28 kwietnia 2017 r. o zmianie uchwały NR XLIII/208/10 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli pełniących funkcje kierownicze, psychologów, logopedów, pedagogów, doradców zawodowych, nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne oraz realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

UCHWAŁA NR XXXVIII/229/2017
RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI
z dnia 28 kwietnia 2017 r.
o zmianie uchwały NR XLIII/208/10 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 28 maja 2010 r.
w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli pełniących funkcje kierownicze, psychologów, logopedów,
pedagogów, doradców zawodowych, nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne oraz realizujących
w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym
wymiarze godzin.