UCHWAŁA NR LII/327/2018 RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie: lokalnego programu pomocy społecznej w postaci Lokalnego Programu Osłonowego dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na skroplony gaz ziemny LNG

UCHWAŁA NR LII/327/2018
RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI
z dnia 26 kwietnia 2018 r.
w sprawie: lokalnego programu pomocy społecznej w postaci Lokalnego Programu Osłonowego dla
osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania
opartego na paliwie stałym na skroplony gaz ziemny LNG

UCHWAŁA NR LII/326/2018 RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki pochodzących ze źródeł zewnętrznych w ramach programu priorytetowego pn.: „Ograniczenieniskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”

UCHWAŁA NR LII/326/2018
RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI
z dnia 26 kwietnia 2018 r.
w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki
pochodzących ze źródeł zewnętrznych w ramach programu priorytetowego pn.: „Ograniczenieniskiej
emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”

UCHWAŁA NR LII/325/2018 RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w latach 2018-2028 w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki

UCHWAŁA NR LII/325/2018
RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI
z dnia 26 kwietnia 2018 r.
w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła
w latach 2018-2028 w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki

UCHWAŁA NR LII/324/2018 RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/209/2017 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 27 lutego 2017 r. roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

UCHWAŁA NR LII/324/2018
RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI
z dnia 26 kwietnia 2018 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/209/2017 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 27 lutego
2017 r. roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla
osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego
zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania