UCHWAŁA NR XXXVII/223/2017 RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kamieniec Ząbkowicki, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły

UCHWAŁA NR XXXVII/223/2017
RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI
z dnia 19 kwietnia 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Kamieniec Ząbkowicki, dla kandydatów zamieszkałych
poza obwodem danej szkoły

UCHWAŁA NR XXXVII/222/2017 RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kamieniec Ząbkowicki

UCHWAŁA NR XXXVII/222/2017
RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI
z dnia 19 kwietnia 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów obowiązujących na drugim
etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego oraz
publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Kamieniec Ząbkowicki

UCHWAŁA NR XXXVI/218/2017 RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą- Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/218/2017
RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI
z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
wprowadzonego ustawą- Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia
2019 r.