UCHWAŁA NR XVI/99/2015 RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI z dnia 30 października 2015 r. w sprawie rozpatrzenia podtrzymanego przez sołtysa wniosku sołectwa Kamieniec Ząbkowicki II dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2016 roku

UCHWAŁA NR XVI/99/2015
RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI
z dnia 30 października 2015 r.
w sprawie rozpatrzenia podtrzymanego przez sołtysa wniosku sołectwa Kamieniec Ząbkowicki II dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2016 roku